Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego ExArte 

Sklep internetowy ExArte (https://szklanebombkichoinkowe.pl) dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa Prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1.     Cele przyjetej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach w sklepie internetowym https://szklanebombkichoinkowe.pl  (zwanym dalej: „Serwisem”).

1.1.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:

-      realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

-      rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

-      realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

-      kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.

 

2.     Dane zbierane o Użytkownikach w serwisie, sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

2.1.  Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu:

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Użytkowników zawierające pewne informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego. Pliki s wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych zakupów.

Pliki s wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku Użytkownicy mogą zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

 

2.2.  Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów:

Sklep internetowy zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:

-      nazwisko i imię,

-      adres zameldowania na pobyt stały,

-      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

-      adres poczty elektronicznej,

-      numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Serwisu.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając swoje dane teleadresowe. Są one przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. firmy kurierskiej. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.

 

2.3.  Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować i usuwać dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

 

3.     Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

3.1.          Czym są pliki "Cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane przez użytkownika strony internetowe a następnie zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (laptop, tablet, smartfon). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3.2.          Do czego używamy plików " Cookies "?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.

 

3.3.          W serwisie stosuje się dwa rodzaje plików "cookies"

-      stałe pliki "cookies" - to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,

-      sesyjne pliki "cookies" - to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

 

3.4.          Pliki "cookies" stosowane przez oprogramowanie serwisu nie przechowują żadnych danych osobowych.

 

3.5.          Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej, a w szczególności na możliwość dokonywania zakupów internetowych oraz poprawne wyświetlanie zawartości stron.

 

4.     Bezpieczeństwo danych osobowych

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy serwisu sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie w poufności loginu i hasła do swojego konta oraz nie udostępnianie ich osobom trzecim.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

 

5.     Prawa autorskie serwisu

Copyright © EXARTE WERONIKA BOGUMIŁ. Zawartość stron w serwisie oraz nazwa domeny i serwisu podlegają ochronie prawnej. Wszystkie grafiki, opisy, artykuły, skrypty i inne pliki tworzące serwis na tej domenie stanowią własność ExArte. Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich treści należących do ExArte, za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielem serwisu ExArte.

 

6.     Zmiany w polityce Prywatności

ExArte zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ExArte nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Użytkowników serwisu.

Zmiany w Polityce Prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki Prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.

 

7.     Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Każdego klienta ExArte obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki Prywatności prosimy dokonywać na adres: weronika.bogumił@exarte.pl Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.