Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ExArte

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ExArte prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem szklanebombkichoinkowe.pl.

2. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego ExArte: szklanebombkichoinkowe.pl.

3. Sklep internetowy ExArte szklanebombkichoinkowe.pl (dalej określany: Sklep ExArte) prowadzony jest przez firmę ExArte Weronika Bogumił z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańskiej 21/42, NIP: 951-207-88-08, REGON: 364021365.

4. Sposób porozumiewania się ze sklepem:

-na adres mailowy exarte@exarte.pl  lub  weronika.bogumil@exarte.pl,

-telefonicznie na numer +48 739-035-785

 

§2 SPRZEDAŻ W SKLEPIE ExARTE

1. Sklep ExArte prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Produkty sprzedawane w Sklepie ExArte są produktami dekoracyjnymi wykonanymi ze szkła i nie spełniają funkcji zabawek dla dzieci.

3. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu ExArte jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

4. Wszystkie ceny dla poszczególnych towarów podawane są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Sklep ExArte zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwania poszczególnych towarów oraz dodawania towarów nowych. Sklep ExArte zastrzega także sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wprowadzania zmian do bieżących akcji promocyjnych oraz odwoływania akcji.

 

§3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep ExArte przyjmuje zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności od Klienta za zamówiony towar:
- w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu ExArte przy płatności przelewem;

- w chwili autoryzacji karty przy płatności kartą kredytową.

2. Po  otrzymaniu płatności  Sklep ExArte w terminie do 2 dni roboczych potwierdza Klientowi drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia. W przypadku braku otrzymania mailowego potwierdzenia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem na numer telefonu +48 739-035-785, lub mailowo na adres exarte@exarte.pl, weronika.bogumil@exarte.pl.

3. Sklep ExArte zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zaakceptować częściową realizację zamówienia, lub zaakceptować wydłużony czas oczekiwania na realizację całości zamówienia, lub w całości anulować zamówienie. W przypadku całkowitego anulowania zamówienia lub częściowej realizacji zamówienia, nadpłacone środki zostaną Klientowi zawrócone przelewem na konto bankowe  wskazane przez Klienta, w przeciągu 5-ciu dni roboczych.

4. Na życzenie klienta Sklep ExArte wystawia fakturę VAT do realizowanego zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest po skompletowaniu wszystkich zamówionych i opłaconych przez Klienta towarów oraz przygotowaniu ich do wysyłki.

6. Sklep ExArte zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7. Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu mailowego z Klientem w przypadku blokowania wiadomości mailowych przez administratorów serwerów pocztowych lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

8. Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły realizację zamówienia (m.in. pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

 

§4 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Wysyłki towaru zakupionego w Sklepie ExArte odbywają się dwa razy w tygodniu w dni robocze.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas oczekiwania na zamówienie jest sumą czasu realizacji i czasu dostawy przesyłki.

3. Dostawy na terenie Polski są realizowane przez InPost, czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych

4. Przesyłki zagraniczne są realizowane po indywidualnym ustaleniu warunków i kosztów dostawy towaru objętego takim zamówieniem. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy o kontakt ze Sklepem na adres mailowy: exarte@exarte.pl

5. Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy InPost lub innego przewoźnika wybranego dla przesyłek zagranicznych.  Sklep ExArte nie ponosi również odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostawie spowodowane przez podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu wysyłkowego.

 

§5 PŁATNOŚĆ

Klient ma do wyboru  następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelew na rachunek bankowy Sklepu ExArte; dane do przelewu:

ExArte Weronika Bogumił

84 1140 2004 0000 3102 7626 7024

w tytule należy podać  nr zamówienia

- płatność za pomocą systemu Przelewy24

 

§6 REKLAMACJE

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w momencie jej odbioru od przewoźnika. Jeśli zawartość przesyłki uległa zniszczeniu podczas transportu, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego (lub napisania pisma reklamacyjnego odręcznie) i uzyskania na nim podpisu przewoźnika. W przypadku niedopełnienia tych formalności zniszczony towar (stłuczona bombka choinkowa) nie będzie podlegał zwrotowi i Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru  Klientowi przez przewoźnika.

3. Składając zamówienie w Sklepie ExArte Klient akceptuje fakt, że kupowane produkty (szklane ozdoby choinkowe) są wykonywane ręcznie i w związku z tym mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ozdób przedstawionych na zdjęciach  oferty Sklepu pod względem koloru, kształtu lub wzoru. Odcienie kolorów ozdób na zdjęciach mogą być również przekłamane przez ustawienia poszczególnych monitorów. Nie może to być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie ExArte.

4. Sklep ExArte nie prowadzi wymiany towaru poza trybem reklamacyjnym ( tj,. gdy Klient nie składa reklamacji i wymiana miałaby nastąpić na życzenie Klienta).

5. Tryb reklamacyjny jest rozpatrywany w  terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

 

§7 ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie ExArte bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

2. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu oraz kartonie, wraz z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od zakupu (powinno zawierać dane personalne oraz kontaktowe Klienta, wraz z informacją, że odstępuje od zakupu, a także zawierać nr rachunku bankowego, gdzie mają zostać zwrócone środki) i dołączonym dowodem zakupu. Wzór odstąpienia od zakupu jest do uzyskania po skontaktowaniu się z obsługą Sklepu (exarte@exarte.pl) lub tutaj.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru. Środki zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep ExArte zwróconego towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Sklep ExArte zastrzega, iż w przypadku zaginięcia lub zniszczenia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

5. Adres zwrotów:

EXARTE

Weronika Bogumił

Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno

Tel. kontaktowy dla kuriera: +48 739-035-785

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie: przepisy Kodeksu Cywilnego,  przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego,  przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszystkie nazwy towarów i grup towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep ExArte stanowią własność intelektualną Sklepu ExArte.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1. sierpnia 2016.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sklep ExArte deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie obowiązującego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

5. Sklep ExArte zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.szklanebombkichoinkowe.pl.